För utställare

Datum:  28-29 april 2018

Mässans tider:         lördag 10-17     söndag 10-16
Mässområdets tider: lördag 07-19, söndag 08-22

Plats:     Gärdehov (Nordichallen)

Priser
Inomhus (minst 4 kvm), baspris 850 kr/kvm
Utomhus (minst 9 kvm), baspris 200 kr/kvm.

Anmälningsavgift 25% av monterhyran, faktureras i direkt anslutning vid anmälan.

Marknadsföring
Eventet kommer att marknadsföras via ett flertal olika kanaler, både genom Vårmässan och genom SHRA-Sundsvalls Motorshow.

 • Mässbilaga för Sundsvalls Vårmässa
  Mässtidningen delas ut med Sundsvalls Nyheter. Utgåva ca 65.000 exemplar.
 • Bussreklam i Sundsvall
  Reklam på bussar i Sundsvall veckorna innan mässan.
 • Printannonsering
  Annonsering i lokala medier.
 • Digitala medier
  Annonskampanjer i Digitala Medier (bland annat Facebook).
 • Skylt & affischering
  Affischering och spridning av banderoller m.m. sker runt om i närområdet.
 • Övrigt
  Tilldetta sker riktad annonsering till specifika målgrupper, bland annat via samarbetspartners.

Alla utställare kommer att erbjudas möjlighet att vara en del av marknadsföringen av mässan och sitt eget företag.

Leveransadress
Ange nedanstående leveransadress om ni avser att skicka gods till mässan. Godsmottagning kan ske från den 2/5.

Gärdehov/Vårmässan
Johannedalvägen 121
856 34 Sundsvall

Ange tydligt eget företagsnamn och kontaktperson på godset.
Om lastbilschauffören ber om truckhjälp debiteras utställaren enligt gällande prislista.
Arrangören ansvarar inte för gods avställt i obemannad monter.

Ankomst
Vid ankomst – anmäl er först till Mässinformationen. Där hämtar ni era utställarkort och får den senaste informationen. Mässinformationen finns nere i mässhallen, direkt bredvid entrétrappan. Observera att montern inte får tas i besittning förrän full monterhyra är erlagd.

Mässområdet är öppet för utställarnas ankomst enligt nedan:

Fredag 27 april 08.00 – 21.00

Lördag 28 april klockan 07.00 – 10.00

Avsteg eller andra särskilda behov skall snarast möjligt anmälas till arrangören.

Bevakning
Efter mässans stängning ombesörjer Svenska Mässkonsult Nord AB larmad bevakning, men de påtar sig inget ansvar för utställda varor. Utställare skall ha egen försäkring.

Lokalerna är bevakade/larmade nattetid fredag 27 april klockan 21.00 – måndag 30 april klockan 08.00.

Mat & Dryck
Vi bjuder alla utställare på kaffe under mässan. Kaffe utlämnas i Mässinformationen – mot uppvisande av utställarkort.

Utställarkort
Skall bäras av samtlig personal – även under in/utflyttning.  Varje företagsmonter berättigar till fem utställarkort. Extra utställarkort beställas, mot en kostnad av 15 kr exkl.moms/kort.

Utställarparkering och släpvagnsparkering
Parkering för utställare finns nedanför Nordichallen. Uppvisa utställarkort för P-personalen för fri parkering.

Parkeringsförbud råder inom mässområdet under mässans öppettider. Flytta era bilar direkt efter lossning.

Var vänlig och respektera Räddningstjänstens behov av framkomlighet.

Utflyttning
Mässan avslutas söndag kl 16.00 och montrarna skall ovillkorligen vara bemannade till detta klockslag. Rivning/nedmontering får ej påbörjas innan denna klockslag.
Alla materiel och alla utställningsföremål måste vara bortförda från mässområdet senast måndag den 30 april kl 12.00 – annars sker detta på bekostnad av utställaren.

Mässområdet är öppet för utställarnas avtransport enligt nedan:

Söndag 29 april klockan 16.00 – 22.00

Måndag 30 april klockan 08.00 – 12.00

Avsteg eller andra särskilda behov skall snarast möjligt anmälas till arrangören.

Boende
Mässpris på Scandic Sundsvall Nord. Under Sundsvalls Vårmässa 6-7 maj erbjuder Scandic Sundsvall Nord:
Enkelrum   (aktuellt erbjudande anslås inom kort)
Dubbelrum (aktuellt erbjudande anslås inom kort)

Bokningskod: VÅRMÄSSAN 2018

För bokning ring eller maila Scandic Sundsvall Nord.
Telefon: 060-786 63 10
Mail:      sundsvallnord@scandichotels.com

Övrigt

Mässområdet ligger endast fem minuters bilväg från centrala Sundsvall. Till mässområdet finns ett flertal busslinjer. Det är inte tillåtet att övernatta (i t ex egen husbil) på mässområdet.
Behov av ställplats för husbil/husvagn, skall föranmälas till mässarrangören.

Boka utställarplats
Anmäl intresse via kontaktformuläret på mässans kontaktsida eller ring oss direkt på 063-12 99 90.

Ladda ner:

Informationsblad och Anmälningsblankett>>

Praktiskt information till utställare>> (kommer inom kort)

Monterservice
Om ni önskar hyra elanslutning, el-tillbehör, möbler och annat är ni välkomna att höra av er. Behöver ni komplettera beställningen under inflyttningen kommer vi att hålla ett begränsat lager. Inkoppling av ström sker i anvisade uttag.

Monterväggar
Monterväggarna är 2,5 m höga och består av vitlaminerade spånplattor. Lättare föremål kan hängas från överkanten där även spikning är tillåten. Rådfråga i mässinformationen.
Det är förbjudet att spika, skruva, måla och använda häftpistol på väggarna. Skadade väggar debiteras i efterhand.

Städning
Utställare och dekoratörer skall själva städa bort allt skräp från uppbyggnaden och rivningen av montern. Monterväggarna skall vara rensade från tejp, dekaler, affischer etc. Om detta inte sker debiteras utställaren arbetskostnad alt förstörd vägg efter gällande prislista. Om egen matta används skall mattape tas bort efter mässan.

Sopor
Det är väldigt viktigt att hålla rent på området. Sopor som uppkommer under dagen måste omedelbart läggas i containern. Det får inte finnas några tillfälliga sophögar eller överfulla sopbehållare. Vi samarbetar med Ramirent när det gäller sophantering och det finns tydliga uppmärkta containrar för källsortering – Följ anvisningarna.

Säkerhet
Alla gångar är nödutgångar och ska vara fria passager. Byggnation eller t ex skyltning utanför monterytan är inte tillåten. Brandredskap och Nödut-skyltar får inte blockeras eller skymmas. Släck ner all monterbelysning när ni lämnar mässan för dagen. Gasolflaskor får finnas på området enbart om Räddningstjänsten informerats.
Blanketten Anmälan brandfarlig vara finns på www.raddningsforbundet.se